Dự Án

Công Ty TNHH Sato Sangyo
Việt Nam
Công Ty Tnhh Hoya Lens
Việt Nam
Công Ty TNHH KDK Electric Wire
Việt Nam
Công Ty TNHH Strongman
Công Ty Tnhh Always
Công Ty TNHH Juki Việt Nam
CÔNG TY TNHH EIDAI KAKO
VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH UACJ FOUNDRY & FORGING VIỆT NAM
Công ty Furukawa Automotive Parts Việt Nam
Công ty TNHH Nidec
Việt Nam Corporation
Công Ty TNHH Tiger Việt Nam
Công ty TNHH Kim May Organ Việt Nam